REGULAMIN ZAKUPÓW

§1

Definicje

1. W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a) „Sprzedawca” – Baltic Stone Andżelika Antkiewicz, Unisław, ul. Wichrowe Wzgórze 7, NIP: 8751471891, tel. +48 504 54 44 54, adres e-mail: contact@balticstone.com.pl;
b) „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://balticstone.com.pl/sklep-1/ oraz jej podstronach;

c) „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę poprzez złożenie Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę poprzez złożenie Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

d) „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 1 Kodeksu cywilnego;
e) „Polityka” – Polityka Prywatności i Plików Cookies, która znajduje się pod  adresem http://balticstone.com.pl/polityka-prywatnosci-2/ .

§2

Postanowienia ogólne

1. Baltic Stone prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem swojego sklepu internetowego, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem firmy jest: Baltic Stone Andżelika Antkiewicz, Unisław, ul. Wichrowe Wzgórze 7, NIP: 8751471891, tel. +48 504 54 44 54, adres e-mail: contact@balticstone.com.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, polegających na umożliwieniu Klientom zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sprzedawcy za ceny podane na odpowiednich podstronach Sprzedawcy.

5. Treści prezentowane na stronie Sprzedawcy, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i art. 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

7. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

9. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartfon lub tablet). Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie działającego adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny (np. Windows, MacOS) i przeglądarka internetowa.

§3

Złożenie i przyjęcie zamówienia

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. W tym miejscu klient może podać również kod rabatowy, jeżeli taki posiada.
4. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.

5. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy podać dane zamawiającego, adres dostawy oraz dodać ewentualne uwagi. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.

6. Następnie  zostaną wyświetlone dostępne sposoby płatności oraz dostawy wraz z kosztami. 

7. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Kupujący.

8. Jeżeli Klient chcę otrzymać fakturę VAT powinien poinformować o tym sprzedawcę w okienku „UWAGI DO ZAMÓWIENIA”. W przypadku faktury VAT należy wskazać: imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej podatnika oraz nabywcy (NIP).

9. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formacie PDF. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

10. Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
11.
Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, a także wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.

12. W momencie złożenia zamówienia dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej http://balticstone.com.pl/sklep-1/  przy kupowanym towarze, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, wymiary, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

13. Kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§4

Płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

a) płatność przy odbiorze (za pobraniem) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

b) płatność z góry (przedpłata) – może być realizowana przelewem  elektronicznym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Sklep (PayU). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,

c) płatność Blik jest realizowana za pomocą sześciocyfrowego kodu wyświetlanego przez aplikację mobilną banku, który służy do zaakceptowania transakcji.

d) płatność bonem upominkowym – może być realizowana wyłącznie bonem, który należy wpisać podczas składania zamówienia. W przypadku jeśli bon towarowy jest o niższej wartości niż wartość zamówienia, różnicę tą należy dopłacić. Płacąc za zamówienie można skorzystać tylko z jednego bonu towarowego

2. W przypadku zwłoki Klienta w dokonaniu zapłaty, przekraczającej 7 dni roboczych od akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, o której mowa w §3 ust. 12 powyżej, i anulować zamówienie.

§5

Realizacja zamówienia i dostawa towarów

1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności „za pobraniem”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku innych sposobów płatności).

2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.

3. Możliwe sposoby dostawy to:

a) przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej,

b) kurier DHL,

c) paczkomaty InPost,

d) odbiór osobisty pod adresem: Showroom Baltic Stone, ul. Odyseusza 1, 80-299 Gdańsk.

4. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności (przy płatności za pobraniem koszt dostawy jest wyższy). Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Ponadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.  

5. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę – i wynosi maksymalnie 21 dni od zawarcia umowy sprzedaży Towarów (akceptacji zamówienia).  

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 6 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres podany przy składaniu zamówienia i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta. 

§6

Prawo odstąpienia od umowy i zwrot zakupionych towarów

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sprzedającemu, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać sporządzone: na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Stosowanie wskazanych formularzy nie jest obowiązkowe. 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów:

  • wysyłając maila na adres: contact@balticstone.com.pl 
  • pisemnie, wysyłając odstąpienie od umowy na adres:

    Showoom Baltic Stone

  • ul. Odyseusza 1
  • 80-299 Gdańsk 
  • jak również osobiście w Showroomie Baltic Stone przy ulicy Odyseusza 1, 80-299 Gdańsk od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00. 

4. Klient powinien odesłać Sprzedawcy towar na adres: ul. Odyseusza 1, 80-299 Gdańsk niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

6. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta w danej transakcji.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta płatności do chwili otrzymania zwracanych przez Klienta rzeczy lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu rzeczy.

9. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), w tym umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§7

Wymiana towaru

1. Klient, będący konsumentem, może zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego towaru na inny egzemplarz tego samego towaru lub inny towar dostępny w Sklepie – za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W przypadku konieczności dokonania zwrotu o formie zwrotu decyduje Klient.

2. W przypadku wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na wymianę towaru, koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

§8

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 t.j.), z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne zostaje wyłączona wobec Klienta niebędącego konsumentem. 

2. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@balticstone.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Showroom Baltic Stone, ul. Odyseusza 1, 80-299 Gdańsk.

3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

a) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła,

b) datę ujawnienia wady,

c) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji,

– przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem: ul. Odyseusza 1, 80-299 Gdańsk.

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć klientowi zamówiony towar zgodnie z wszelkimi specyfikacjami zawartymi w opisie towaru na witrynie Sklepu. Dotyczy to zwłaszcza rozmiaru towaru, sposobu jego wykonania, materiału z którego jest wykonany oraz grafiki na towarze.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§9

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zostały określone w polityce prywatności opublikowanej na stronie: http://balticstone.com.pl/polityka-prywatnosci-2/.

§10

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sprzedającego (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

§11

Wymagania techniczne 

1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2020 poz. 344), których treścią jest używanie funkcjonalności Sklepu – obejmujących:

 a) udostępnienie zawartości Sklepu, 

b) zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie.

2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.

3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Zawarcie umów o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez zgłoszenie przez Klienta stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej (co może nastąpić w przypadku ust. 1 lit. a poprzez otwarcie witryny Sklepu, a w przypadku pozostałych usług wskazanych w ust. 1 – poprzez uzupełnienie i zatwierdzenie stosownego formularza w obrębie Sklepu). Przedmiotowe umowy ulegają rozwiązaniu po ich całkowitym wykonaniu.

§12

Obowiązki Klienta

Klient zobowiązuje się do:

a) nie korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy.

§13

Reklamacje na działalność sklepu

W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: contact@balticstone.com.pl. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

§14

 Zakaz umieszczania treści bezprawnych

Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.

§15

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sprzedającego.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Sprzedającego.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sprzedający uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

§16

Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

2. W przypadku Klientów, będących Konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]).

Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór formularza odstąpienia 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………………………………..

            (miejscowość i data)

Baltic Stone

Andżelika Antkiewicz

ul. Odyseusza 1

80-299 Gdańsk

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……….………………………………………………………

………………………………………………………………….……………..……………………………………………………..

……………………………………………………………….………………..……………………………………………………..

Data zawarcia umowy/odbioru*:………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):…………….……………………………………………………..

Adres konsumenta:…………………………………………………………………………………….

…………………………………………..

    (podpis konsumenta)

(*) Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do regulaminu – Polityka plików Cookies

§1

Definicje

1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania przez Sprzedawcę informacji oraz dostępu Sprzedawcy do informacji już przechowywanej na urządzeniach Klienta w formie plików Cookies.

2. Wszelkie pojęcia, zdefiniowane w Regulaminie, zachowują swoje znaczenie także na gruncie niniejszej Polityki. Ponadto, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a) Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu.

b) Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Sprzedawcę, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

c) Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

d) Polityka – niniejszej Polityka plików Cookies, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.

e) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu.

§2

Pliki cookies

1. Sprzedawca za pomocą plików Cookies przechowuje na urządzeniu Użytkownika informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w Polityce.

2. Sprzedawca wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia,

b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia.

§3

Korzystanie z plików cookies

1. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Własne w celu dostosowania zawartości Sklepu do preferencji i potrzeb Klienta, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu.

2. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, służących monitorowaniu sposobu korzystania ze Sklepu przez Klientów – co umożliwia jak najlepsze dostosowanie go do potrzeb Klientów. 

3. Korzystanie przez Sprzedawcę z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

§4

Wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies

1. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi – w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Opis niezbędnych w tym celu czynności można odnaleźć na witrynach producentów.

2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies lub usunięcie istniejących Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Sklepie.

  • No products in the cart.